Setkání s kulturou: Pocta velikánům – 16. 1. 2019

Oblíbení a vynikající hudebníci Kristina Fialová a Petr Nouzovský opět potěšili seniory z Prahy 1, pro které si dnes už tradičně připravili další procházku krajinou klasické hudby. A i tentokrát na jejich program čekala plná Malostranská beseda.

„Někteří lidé měli obavy, jestli bude cyklus Setkání s kulturou pokračovat, a to, že jsme se dnes tady sešli a že bylo jako tradičně plno, je myslím tím nejlepším důkazem, že ano. Že oblíbené kulturní pořady v Malostranské besedě, ale i další populární akce a aktivity, včetně třeba výletů lodí i autobusy, budeme pro naše seniory připravovat i nadále,“ ubezpečil radní Prahy 1 Petr Burgr, který má kromě kultury na starost například právě i seniory a Středisko sociálních služeb.

Další Setkání s kulturou v Malostranské besedě se tak uskuteční za měsíc, přesně 20. února od 15 hodin, a vystoupí na něm legendární Steamboat Stompers. Bezplatné vstupenky si senioři z Prahy 1 mohou vyzvedávat od 7. února v informačních centrech radnice ve Vodičkově 18 a na Malostranském náměstí 22.

Medunky slaví patnácté narozeniny

Letos uplyne už patnáct let od chvíle, kdy se dvanáct tanec milujících dam začalo pod vedením Věry Čepkové scházet a dalo tak v rámci Střediska sociálních služeb vzniknout tanečnímu souboru seniorek Medunky, který je dnes oblíbený daleko za hranicemi Prahy 1.

„Každoročně vystupujeme v domovech seniorů po celé Praze, ale zajíždíme třeba i do Litoměřic, Jílového, Mělníku nebo na Vánoce na Karlštejn,“ popisuje současná vedoucí Medunek paní Jaroslava Hrabová. Letos je prý brzy čeká například vystoupení u sester boromejek v Řepích.

Dokonalý přehled o všech vystoupeních má kronikářka souboru paní Danuše Kovandová. „Původně jsme měly jen takové úryvky a údaje o jednotlivých vystoupeních, a tak mě asi před třemi lety napadlo zapisovat vše do kroniky,“ vysvětluje paní Danuše, která pečlivě zachytila historii souboru doslova od prvních tanečních kroků. „Největším problémem bylo vzpomenout si na všechna jména ze začátků,“ dodává s úsměvem a prochází se mnou krásně vyzdobenou kroniku se zápisky a fotografiemi.

„První velké vystoupení jsme měly v roce 2008 v Obecním domě a celý sál tehdy tleskal vestoje,“ vzpomíná paní Danuše Kovandová. Ukazuje mi fotografii a říká, že tehdy si ještě členky souboru šily kostýmy samy. Když se do Obecního domu vrátily o dva roky později, už měly kostýmy od radnice.

Významný byl také rok 2011, kdy soubor poprvé vystoupil na Plese seniorů Prahy 1. Od té doby nevynechal žádný ročník. V roce 2012 Medunky poprvé účinkovaly o Vánocích na Karlštejně, kde je pořadatelé vždy pozvou na slavnostní večeři. V roce 2013 pak absolvovaly svoje jubilejní padesáté vystoupení.

Medunky mají ročně na programu v průměru osm vystoupení, na která se dlouhodobě a pečlivě připravují. Každé jaro je například můžeme vidět na Kampě a Střeleckém ostrově. K tanci (letos nacvičují tanec na píseň Škoda lásky) navíc přidávají i recitaci a písničky.

Zní to zajímavě? Tak to, milí senioři, také zkuste. „Scházíme se každou středu od 14 do 16 hodin v Tělocvičně v Žitné 13 a každý, kdo si rád zatancuje, je mezi námi vítán,“ říká Jaroslava Hrabová, a když se ptám všech dam na vzkaz případným zájemcům, zazní sborově: „Jsme parta veselá, příjemná a kamarádská! Jste u nás vítáni!“

Uznejte, že takovému pozvání, se těžko odolává…

 

Fotogalerii najdete zde

 

Pétanque: sport a zábava pro všechny generace – leden 2019

Velká nafukovací hala v Masné ulici patří každou středu od 13 do 14.30 Senior týmu Praha 1 a pétanque. Tento francouzský národní sport všech generací totiž v Praze 1 pevně zapustil kořeny a v první městské části se také pořádá řada populárních turnajů, které dále rozšiřují řady jeho milovníků.

Je druhá lednová středa a Senior tým Praha 1 se letos poprvé schází, aby se připravil jak na jarní část sezony, tak na další turnaje v rámci už 8. ročníku zimní UBUligy, která probíhá od listopadu do března. Z Prahy 1 se jí účastní tři týmy, tedy celkem třicítka seniorů. Pétanque je ale vhodný pro všechny generace, tedy i pro mezigenerační setkání a soutěžení.

Hned při příchodu do haly je vidět, že se všichni na trénink těšili, a proto i rozcvičku absolvují velmi zodpovědně. „Práce s týmy je výborná, protože všichni členové berou tréninky velmi vážně a nečekají, až jim řeknu, ale hned se sami rozcvičují,“ popisuje Petr Fuksa, trenér s mezinárodní licencí a ústřední postava pétanque v Praze 1 ze spolku Pétanque pro vás.

„Klobouk dolů před tím, jakou cestu už ušli naši reprezentanti, a před jejich nasazením. Jsme na ně hrdí,“ oceňuje radní Prahy 1 Petr Burgr, jenž má ve své gesci kromě jiného sport a problematiku seniorů. Vyzdvihuje také přínos pétanque pro společenské kontakty, pocit sounáležitosti i pro prevenci osamělosti, která v současnosti neohrožuje jen starší lidi.

Trénink mezitím probíhá podle plánu a naplno a je vidět, že sportovní zápal dává zapomenout na starosti všedního dne i na zdravotní neduhy a že se naši seniorští reprezentanti připravují na nadcházející náročné turnaje s veškerou pílí.

O tom, že jejich nasazení a výsledky nezůstávají bez povšimnutí, svědčí i to, že v těchto dnech vyšla ve Francii výpravná a prestižní kniha o pétanque a jedna její celá strana je věnována rozhovoru s prezidentkou Senior týmu Praha 1 Jaroslavou Hudečkovou.

Chcete se i vy zapojit? Anebo chcete zapojit svoje rodiče či prarodiče? Přijďte ve středu do velké nafukovací a vyhřívané haly v Masné ulici, kde vždy od 13 do 14.30 probíhají tréninky. V příjemné partě lidí se budete cítit dobře a rozhodně nevadí, že jste pétanque dosud nehráli.

 

Fotogalerii najdete zde

Komentovaná prohlídka výstavy Kupka 1871-1957 ve Valdštejnské jízdárně – 7. 1. 2019

Jeho obrazy patří nejoceňovanějším a na světových aukcích se už prodaly za desítky milionů korun – František Kupka, nejslavnější český malíř a zakladatel abstrakce, který většinu svého života prožil ve Francii. Středisko sociálních služeb nyní seniorům z Prahy 1 umožnilo zhlédnout skvělou výstavu jeho díla ve Valdštejnské jízdárně, která se už brzy přesune do Helsinek a jež představuje i díla z jinak nepřístupných soukromých sbírek.

„Návštěvu výstavy s komentovanou prohlídkou za výrazně snížené vstupné nám umožnila paní Alexandra Brabcová. Její tatínek bydlel v našem DPS U Zlaté studně a paní Brabcová díky tomu podle svých slov viděla, jak bohatá je naše nabídka aktivit a akcí pro seniory. Nedávno nám pak navrhla, abychom si vybrali nějakou výstavu Národní galerie, a naši senioři si moc přáli zhlédnout právě výstavu Františka Kupky,“ vysvětlila ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Přání se seniorům splnilo, a tak i díky zasvěcenému výkladu Markéty Ježkové, lektorky dějin výtvarného umění, prožili mimořádný zážitek. „Během prohlídky se zastavíme u Kupkových zásadních obrazů, charakteristických pro jeho dílo,“ popsala Markéta Ježková hned na počátku u autoportrétu z prvních let minulého století, ztvárněnému ještě pomocí tradičních tělových barev. Vedle něho je pak umístěn stejný autoportrét, ale o pět let mladší a už za známého využití i dalších barev jako zelené a červené.

František Kupka, rodák z Opočna, studoval v Praze na Akademii výtvarných umění, ale tehdejší atmosféra mu poskytovala málo inspirace, a tak po dalším několikaletém studiu ve Vídni nakonec zakotvil v Paříži, kde vystudoval L’École des beaux-arts. Kupka byl mužem širokých zájmů, a proto na Sorbonně například také studoval přírodní vědy. „Ve své tvorbě šel do hloubky, a tak když dostal zakázku na ilustraci Bible, začal se učit hebrejsky. Po celý život si rovněž kladl otázky o vlastním směřování i směřování světa, což ovlivňovalo jeho tvorbu, která se postupně a dost často měnila a vyvíjela,“ popsala Markéta Ježková.

Díky zápůjčce ze soukromé sbírky v USA se návštěvníci výstavy mohou seznámit s vynikajícími a slavnými obrazy představujícími Kupkovy blízké – oblečenou i nahou manželku a vyženěnou dceru. Obraz jeho ženy, inspirovaný rentgenovým zářením, předběhl dobu a nebyl tehdejší kritikou pochopen.

Kupka záhy opouští lidské postavy a přechází k abstraktní malbě. Okolo obrazů zachycujících pohyb a hudbu se ve Valdštejnské jízdárně dochází ke zřejmě Kupkovu nejslavnějšímu obrazu z roku 1912, kterým Francouzům poprvé představil abstrakci, k Amorfě. Dvoubarevné fuze. Následují ho plátna vzniklá z okouzlení stroji v továrně Kupkova mecenáše Jindřicha Waldese nebo třeba stěžejní obraz Kupkovy abstrakce Abstraktní malba z roku 1930.

Za pečlivé a neuspěchané zhlédnutí nepochybně stojí celá výstava, ale určitě bych doporučil ne tak známé Kupkovy skvělé knižní ilustrace v zadní části výstavy a na balkoně, které Kupku dlouho živily a které tak trochu vyvolávají lítost, že tento výjimečný umělec ve své hlavní malířské tvorbě opustil portréty a postavy, protože je uměl skvěle.

František Kupka zemřel v roce 1957 na pařížském předměstí Puteaux a je pohřben vedle dalších velikánů na hřbitově Père Lachaise.

Expozice ve Valdštejnské jízdárně končí 20. ledna a poté se stěhuje do Helsinek. Nenechte si ujít mimořádný zážitek!

Fotogalerii najdete zde

thumbnail of 07-01 výstava Kupka

Setkání s dětmi z mateřských škol – leden 2019

Dělí je od sebe i osmdesát let, přesto jim je spolu dobře

Každý dům s pečovatelskou službou v Praze 1 zažívá jednou za měsíc malování, výrobu keramiky, pečení cukroví, tancování anebo cvičení, kterého se účastní nejen jeho obyvatelé, ale i podstatně mladší návštěvníci z mateřských škol. Středisko sociálních služeb Praha 1 a obecně prospěšná společnost Mezi námi totiž pořádají velmi oblíbená a velmi důležitá mezigenerační setkání, která obohacují všechny zúčastněné.

„Setkání různých generací jsou jednou z věcí, které dnešní společnosti chybějí a jejichž nedostatek nás postihuje více, než si uvědomujeme. Středisko sociálních služeb a společnost Mezi námi proto dělají velmi záslužnou práci,“ ocenil radní Prahy 1 pro kulturu, občanskou společnost, volnočasové aktivity seniorů a Středisko sociálních služeb Petr Burgr.

Za obecně prospěšnou společnost Mezi námi koordinuje mezigenerační aktivity Hana Svozilová. „Děti a senioři jsou od sebe věkově vzdáleni i osmdesát let a my jsme přesvědčeni, že by se tyto generace měly spolu více setkávat a více poznávat, protože se učí vzájemnému respektu a učí se od sebe navzájem,“ popsala Hana Svozilová, podle které je přínos mezigeneračních setkání v domech s pečovatelskou službou obrovský. Upozornila rovněž na fakt, že řada dětí nemá babičku ani dědečka a díky těmto setkáním si děti kromě jiného uvědomují, že stáří není problém, ale realita.

My jsme se tentokrát vydali do bytového domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici, kam přišly na návštěvu děti z Mateřské školy Revoluční. Ty si pro babičky a dědečky přichystaly jak nejslavnější tříkrálovou koledu, tak i zlaté a stříbrné papíry, z nichž pak všichni společně vyráběli tříkrálové koruny.

„Máme z těchto mezigeneračních setkání, která obohacují děti i starší generaci, moc velkou radost,“ uvedla uprostřed všeobecné zábavy ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a připomněla velmi důležitou roli mezigeneračních kontaktů v rámci prevence izolace a osamění seniorů.

 

Fotogalerii najdete zde

Video najdete zde

Celodenní a tematické výlety v roce 2018

V roce 2018 jsme navštívili tato místa a akce:

Tachov, Světice a Barnau – SRN (leden)
Sychrov a Turnov (leden)
Brno – vila Tugendhat (únor)
Děčín, Roudnice a Reinhardtsdorf – SRN (únor)
Želiv a Pelhřimov (březen)
Blatná a Horažďovice (březen)
Dačice, Slavonice a Fratres – Rakousko (duben)
Ksiaž a Jawor – Polsko (duben)
Kratochvíle a Vodňany (květen)
Klenová a Klatovy (květen)
Jihlava (květen)
Doudleby a Vamberk (červen)
Vranov, Moravské Budějovice a Langau – Rakousko (červen)
Pernštejn a Velké Meziříčí (červenec)
Porcelánka Thun a Ostrov nad Ohří (červenec)
Český Krumlov a Frymburk (srpen)
Loket a Ostrov nad Ohří (srpen)
Boskovice a Nové Město na Moravě (září)
Kladruby a Flossenbürg – SRN (září)
Buchlovice a Velehrad (říjen)
Františkovy Lázně, Cheb a Aš (říjen)
Horažďovice a Písek (listopad)
Nové Město nad Metují, Hronov, Kudowa Zdroj – Polsko (listopad)
Výlov rybníka Svět (listopad)
Gera – Německo, vánoční trhy (prosinec)
Drážďany, Moritzburg – Německo (prosinec)

V Pštrossovce se Ježíšek zastavil víckrát – prosinec 2018

V domě s pečovatelskou službou v Pštrossově ulici se letos Vánoce konaly dokonce třikrát. Poprvé během vánoční besídky pořádané Střediskem sociálních služeb, před Štědrým dnem pak ještě jednou, když se v Ježíška s dárky pro obyvatele i pečovatelky změnila dáma, které se všeobecně s úctou říká „Lady Dermacol“, a nakonec samozřejmě přišel Ježíšek, jak se sluší a patří, na Štědrý den.

„Připravila jsem pro všechny vánoční přání a malé dárkové balíčky od Dermacolu,“ prozradila stále neuvěřitelně vitální Olga Knoblochová neboli Lady Dermacol, která nedávno obdržela Cenu Prahy 1. V dobách nejhlubší totality vyvinula ve spolupráci s filmovou laboratoří na Barrandově make-up, který dostal jméno Dermacol a který se proslavil na celém světě, včetně Hollywoodu.

V období, kdy byla kosmetika nedostatkovým zbožím a kdy se podle komunistů pro socialistickou ženu nějaké zdobení nehodilo, se Olga Knoblochová stala první československou vizážistkou a mnoha ženám a dívkám se jen díky ní a Dermacolu vrátilo sebevědomí.

Tentokrát pro změnu potěšila celou „Pštrossovku“. Děkujeme!

Setkání s kulturou: Lidové Vánoce v českých a moravských vesnicích – 19. 12. 2018

Letos poslední Setkání s kulturou nemohlo být jiné než vánoční. A protože senioři z Prahy 1 mají kulturu rádi, byla Malostranská beseda opět plná. Kdo přišel, určitě nelitoval, neboť Pražské smyčcové duo (Eva Šašinková a Miloš Černý) a jeho hosté František Novotný a Michal Horsák si připravili krásné a poučné komponované vánoční pásmo.

„Dnešní ´Setkání s kulturou´ bylo příkladem toho, jak krásný dokáže být advent, když se lidé společně sejdou a slaví ho tak, jak by se mělo,“ ocenil radní Prahy 1 pro kulturu, spolkovou činnost a volnočasové aktivity seniorů Petr Burgr, který seniory spolu s ředitelkou Střediska sociálních služeb Helenou Čelišovou přivítal a společně s ní jim popřál pěkné a klidné svátky v kruhu nejbližších a pohodu a pevné zdraví v roce 2019.

A ani v novém roce nebudou Setkání s kulturou zahálet. Už 16. ledna se totiž od 15 hodin v Malostranské besedě pokračuje, a to „Poctou velikánům“. Bezplatné vstupenky jsou seniorům z Prahy 1 k dispozici od 2. ledna v obou infocentrech radnice – ve Vodičkově ulici i na Malostranském náměstí.

Tak si to nenechte ujít! Těšíme se na shledanou!

 

Fotogalerii najdete zde

 

thumbnail of 19-12-2018 SSK prosinec