Šikovné ruce sklidily plody – 17. 6. 2011

Celkem 29 prací přihlásily, na základě výzvy Střediska sociálních služeb, seniorky z Prahy 1 do 12. ročníku celostátní soutěže Šikovné ruce seniorů – pro radost a potěšení, kterou pořádá Centrum sociálních služeb Poděbrady.

Byly to povídky, básničky, fotografie, obrázky malované všemi možnými technikami (voskem, uhlem, pastelem, temperou), ale také podmalba na sklo, vyšívání, vyřezávaný papír, malovaný porcelán, sklo, tričko… a v neposlední řadě také sada panenek pro UNICEF.

Do soutěže bylo v letošním roce přihlášeno celkem 3900 prací od více než tisíce soutěžících, seniorů z celé ČR. O to větší je naše radost!

Dvě z našich seniorek, paní Vlasta Miničová a paní Jiřina Žipková , převzaly v pátek 17. 6. 2011 na výstavišti z rukou zástupců Středočeského kraje, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a pořadatelů ocenění za svoje práce. Paní Miničová za svůj obrázek pastelem a paní Žipková za malované tričko.

Na předávání cen jsme se samozřejmě jeli podívat. Prohlédli jsme si krásnou výstavu všech přihlášených prací a zatleskali všem, kteří získali ocenění. Viděli jsme také krásnou výstavu růží a řadu dalších zajímavých expozic spojených s akcí.

Těšíme se na další ročník a věříme, že se zapojí i muži, kteří jistě také mají dostatek tvořivosti a nenechají se dámami zahanbit.

PC, zkratka, kterou už senioři dobře znají – 13. 6. 2011

Senioři z Prahy 1, dobře vědí, že PC je zkratka anglického označení osobního počítače (Personal Computer). Vždyť další z nich převzali 13. 6. 2011 z rukou starosty MČ Praha 1, Ing. Oldřicha Lomeckého, osvědčení o absolvování kurzů obsluhy PC pro začátečníky, které probíhaly ve školním roce 2010/2011. Pan starosta ve svém krátkém úvodním slovu ocenil jejich zájem a snahu držet tempo se současným rychlým rozvojem techniky a způsobu komunikace a vyhledávání informací.

Vědomosti nabyté pod vedením lektorů začátečnických kurzů, Evy a Františka Sochorových, využívají hlavně při komunikaci s příbuznými a přáteli nejen doma, ale i ve světě. Počítačová gramotnost jim přináší větší možnosti a řadu informací.

Kurzy pořádáme již několik let. V roce 2010/2011 ukončilo začátečnické kurzy 35 frekventantů. Většina z nich chce navštěvovat kurzy i nadále, v kurzech pro pokročilé, které byly v letošním roce zkušebně zahájeny.

Zahradní koncert v Týnské – 8. 6. 2011

Konec školního roku a příprava na prázdniny, všechny děti se jistě již nemohou dočkat, ale i tak si na nás vzpomněli a přišli 8. 6. 2011 udělat nám radost svým vystoupením žáci a učitelé ze ZUŠ U Půjčovny v Praze. V zahradě DPS Týsnká předvedli krásné koncertní a taneční vystoupení. Zahráli nám od těch nejmenších až po ty nejzkušenější.

Každé takové odpoledne má krásnou atmosféru a my bychom všem účinkujícím rádi alespoň touto cestou chtěli poděkovat. Přinášejí do našich životů krásu a pobavení. Na každé jejich vystoupení se těšíme.

Historie paláců v Praze: povídání s obrázky – květen a červen 2011

Odpoledne věnovaná Pražským palácům a jejich stavebnímu vývoji 19. 5. a 2. 6. v klubech v Tomášské a v Týnské byla opět velmi příjemná. Kdo přišel, nelitoval. Paní Mgr. Náprstková zná Prahu a její historii dokonale a vypráví o ní s velkou láskou a nadšením. Promítané obrázky názorně ukazovaly vše, o čem byla řeč a teprve tady jsme si všichni uvědomili, že to vše vlastně často vídáme, a mnohdy bez větší pozornosti míjíme. Povídání nebralo konce, a když nakonec skončilo, všichni jsme věděli, že jenom proto, že už je moc hodin Byla to dvě krásná, a rozhodně nikoli stejná, odpoledne. Děkujeme a těšíme zase na příště.

pro zájemce o historii připravila Mgr. Náprstková malý test: (správné výsledky najdete na konci):

Co známe? Co si pamatujeme?

1) Do které doby byla 4 pražská města (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) zcela samostatná a měla svoji samosprávu s radnicí?

– do r. 1526

– do r. 1784

– do r. 1848

– do r. 1918

 

2) Který z pražských mostů, který dodnes stojí, je po Karlově mostě nejstarší?

– železniční viadukt z Karlína do Holešovic

– Libeňský most

– most Závodu míru ve Zbraslavi

– most Legií

 

3) Jak se říkalo u středověkých domů vstupní síni?

– loubí

– mázhauz

– průjezdovka

– cechovnice

 

4) Sousoší z Palackého mostu, která vytvořil J. V. Myslbek, najdeme dnes:

– v Lapidáriu Národního Muzea

– na Vyšehradě

– v Královské zahradě

– v Letenských sadech

 

5) Jak se jmenoval dříve most Legií:

– Ferdinandův

– císaře Františka

– císaře Františka Josefa I.

– Eliščin

 

6) Pojedeme-li kolem usedlosti Hadovka, dostaneme se:

– k letišti

– do Podbaby

– do Motola

– do Karlína

 

7) Která významná osobnost bydlela určitou dobu ve Zlaté uličce:

– R. M. Rilke

– F. Kafka

– Tycho Brahe

– Jan Kepler

 

8) Dům U černé růže se nachází:

– na Václavském náměstí

– na Národní třídě

– na Staroměstské náměstí

– Na Příkopě

 

9) Palác Svět dnes chátrá, ale kdysi býval důležitým společenským a kulturním centrem:

– na Smíchově

– na Vinohradech

– na Žižkově

– v Libni

 

10) Který architekt upravil Černínský palác pro potřeby státu za 1. republiky:

– Pavel Janák

– Josef Gočár

– Jan Kotěra

– Josip Plečnik

 

 

Správné odpovědi:

1) Do r. 1784 – za reforem Josefa II. byla sloučena a radnice nahradil magistrát

2) Železniční viadukt z Karlína do Holešovic, tzv. Negrelliho viadukt z r. 1850

3) Mázhaus – provozovala se zde i drobná řemeslná živnost nebo obchod

4) Na Vyšehradě – po nešťastném náletu v únoru 1945 byla přemístěna do vyšehradského parku

5) Most císaře Františka (jako císař římské říše František II., jako první rakouský císař František I.); tento císař má také jezdecký pomník na nábřeží nedaleko mostu

6) K letišti – usedlost leží při Evropské třídě v Praze 6

7) Franz Kafka – na domku je dnes pamětní deska; napsal zde i povídku Venkovský lékař

8) Na Příkopě – proti bývalému Dětskému domu; dnešní dům nese dosud středověké domovní znamení; patřil kdysi Univerzitě Karlově a konaly se zde významné diskuze o díle J. Wiclefa;

9) Palác se nachází v Libni nedaleko zámečku (Elsnicovo náměstí)

10) Pavel Janák

Nebyl přítomen Hliník ani Hašek – 26. 5. 2011

… ale i tak se nám výlet 26. 5. do Humpolce a Lipnice nad Sázavou vydařil.

Počasí nám přálo a na zahájení celého dne nás přišel pozdravit, a popřát nám dobrou cestu, pan starosta MČ Praha 1, Ing. Oldřich Lomecký. A potom už vzhůru na cesty. Oba autobusy byly pohodlné a tak nám cesta na Humpolec dobře ubíhala.

V Humpolci jsme nechali autobusy na Dolním náměstí a vyrazili jsme po stopách recesistických aktivit občanů Humpolce.

Každý, kdo viděl film „Marečku, podejte mi pero!“, ví, že „Hliník se odstěhoval do Humpolce.“ Humpoleckým dala tato věta podnět k vytvoření pomníku svému nejslavnějšímu přistěhovalci. Ale ani to nestačilo, a když se do Humpolce začaly „slétat“ různé pohlednice a dárky pro Hliníka, vytvořili z nich a z rekvizit filmu maličké muzeum, které se jmenuje Hliníkárium.

Obě tyto kuriozity jsme navštívili a v čase zbývajícím do oběda si zájemci samostatně prohlédli centrum města. Na oběd jsme se potom sešli před hotelem Kotyza na Horním náměstí. Zde pro nás byl připraven velmi dobrý a bohatý oběd. Obsluha naprosto vzorná, takže během necelé hodinky bylo všech 100 účastníků výletu po obědě a připraveno na další cestu.

Ta byla poměrně krátká, i když se nám do cesty postavila objížďka. Řidiči si uměli poradit a tak jsme byli u hradu Lipnice včas. Zde jsme se setkali s Ing. Švorčíkem, bývalým ředitelem Střediska sociálních služeb, který je zde skoro jako doma. Vystoupali jsme na nádvoří a tam vyslechli panem průvodcem velmi vtipným způsobem podanou historii hradu. Samostatně a každý dle sil a možností jsme si hrad potom prohlédli.

Lipnice nad Sázavou je neodmyslitelně spjata s postavou našeho snad nejznámějšího spisovatele, Jaroslava Haška. Je zde několik jeho památníků, dům, hospoda, ale také jeho hrob. Vše jsme si prohlédli a potom už byl čas na návrat domů.

Hliníka, ani Haška jsme na své cestě nepotkali, ale kdo ví…

Pletla v kytku… taneční odpoledne v Malostranské besedě – 25. 5. 2011

Začátek písničky dal název tanečnímu odpoledni v Malostranské besedě 25. 5.

Naše tanečnice Medunky zahájily odpoledne svým vystoupením, zatančily právě onen taneček Pletla v kytku.

Počasí venku lákalo spíše do přírody a tak nebyl sál příliš plný, ale kdo měl chuť a zájem, mohl si zatančit po libosti. Trio Václava Tobrmana krásně hrálo, a kdo chtěl, mohl si i zazpívat.

Veselý den na Veselém kopci – 21. 5. 2011

V sobotu 21. 5. jsme vyrazili na další tematický výlet, na akci „Hrnčířská sobota na Veselém kopci“. Soubor lidových staveb Veselý kopec se nachází u Hlinska a je dokladem nelehkého života na Vysočině.

Počasí nám přálo. Sluníčko svítilo a tak pomalu roztávaly i závěje krup, které zde spadly předchozího večera.

Líbily se nám nejen chalupy a chaloupky, ale i nabízené keramické zboží.

Den jsme si pěkně užili a domů se nám snad ani nechtělo. Příště jedeme 26. 5. do Humpolce a Lipnice nad Sázavou.

Májový podvečer s K. H. Máchou – 18. 5. 2011

Jako volné pokračování poetického Dne s K. H. Máchou v Litoměřicích připravili členové klubu poezie Týnka na 18. 5. Májový podvečer v Týnské 17.

V zahradě DPS Týnská zazněl v jejich podání slavný Máchův Máj. Mezi posluchači byl také pan starosta, Ing. Oldřich Lomecký, a všichni, recitátoři i posluchači, velmi ocenili, že si našel čas a přišel mezi nás.

Večer byl příjemný, báseň krásná, co více jsme si mohli přát.

Den s K. H. Máchou v Litoměřicích – 11. 5. 2011

Středa 11. 5. byla dnem velkého výletu do Litoměřic. Výlet byl motivován dvoustým výročím narození Karla Hynka Máchy a odhalením jeho sochy na Mostné hoře v Litoměřicích.

Díky paní Daně Hyklové, která je sice obyvatelkou Prahy 1, ale v Litoměřicích je skoro jako doma, jsme prožili báječný den. Promyslela pro všechny účastníky bohatý program. Výletu se účastnili hlavně členové Klubu poezie Týnka, členové Turistické party, členové pétanque Senior týmu Praha 1 a country tanečnice z klubu Medunky. Tomuto pestrému složení výpravy byl také uzpůsoben program dne.

Návštěvu města jsme zahájili všichni společnou návštěvou hřbitova, kde je původní hrob K. H. Máchy a je zde také pseudogotický kenotaf. Zapálili jsme zde na důkaz úcty tucet svic.

Další program nás na celé dopoledne rozdělil. Jedna část, složená ze zdatných turistů, vyrazila pod vedením místních seniorek-turistek na horu Radobýl, která se tyčí nad Litoměřicemi. Díky tomu, že je částečně odtěžena (těžil se zde živec), je její vrchol nezalesněn a skýtá proto nádherný výhled všemi směry na celý krásný Máchův kraj.

Druhá část výpravy, složená hlavně z vyznavačů poezie, nejprve zamířila na Mostnou horu, k druhé soše K. H. Máchy – tedy k jejímu druhému provedení. První tato socha stojí na svahu Petřína. Za povšimnutí stojí její krásné umístění a snadná dostupnost.

Dalším bodem programu vyznavačů poezie bylo setkání se seniory z Litoměřic. Setkání bylo připraveno v místním klubu Bethel. Zde nás uvítala paní Smetanová a pan Ing. Veber, ze sociálního odboru města Litoměřic. Členové našeho Klubu poezie Týnka k této příležitosti nastudovali celý Máj, který za soustředěné pozornosti všech přítomných diváků přednesli. Na závěr jejich vystoupení přispěl do programu ještě pan Jindříšek, senior z Litoměřic, jehož tvorbu básnickou i hudební můžete najít zde: http://www.zgublacenko.cz/projekty/moji-pratele—umelci/frantisek-jindrisek

Po skončení básnického a hudebního programu se poetici opět sešli na Mírovém náměstí s turisty. Byli, unavení, mnozí velmi, ale spokojení. Cestou na oběd si proto všichni vzájemně vyprávěli, co viděli, slyšeli a zažili. Poobědvali jsme v krásné restauraci Marina Labe, kde je nádherný výhled do kraje a všichni obdivovali společně horu Radobýl ještě jednou, tentokrát zdola.

Odpoledne mohli zájemci navštívit Máchovu světničku a všichni potom prošli větší či menší okruh městem s průvodcem.

Počasí nám přálo a tak si další část odpoledne každý užil po svém, někteří poseděli v cukrárně, jiní ve vinárně a někteří jen tak bloumali městem a prohlíželi si muzeum, galerie a kostely, městské hradby a řadu krásně rekonstruovaných historických domů v centru města.

Výlet se opravdu vydařil. Dano, děkujeme za nápad i realizaci.

Historie módy: povídání s obrázky – duben a květen 2011

Odpoledne věnovaná Historii módy byla 21. 4. a 5. 5. v klubech v Tomášské a v Týnské. Kdo přišel, nelitoval. Jarka Šťavíková ví o výtvarném umění mnoho, ale o historii odívání snad ještě více. Povídání nebralo konce, a když nakonec skončilo, všichni jsme věděli, že jenom proto, že už je moc hodin. Jarka by mohla vyprávět dál a dál a stále by měla nové a nové zajímavé informace. Promítané obrázky tak jen lehce kopírovaly její vyprávění a připomínaly nám jednotlivé etapy vývoje módy. Byla to dvě krásná, a rozhodně nikoli stejná, odpoledne. Jarko, děkujeme a těšíme se na příště.