Kluby seniorů - volnočasové aktivity

 „Každý den stojí za to, aby ho člověk žil!“

Snad každý z nás touží prožít svůj život naplno. Vždyť kolem je tolik věcí, na které jsme jako mladý nebo zcela zdraví neměli čas. Těch plánů, co jsme měli, těch míst, co jsme chtěli navštívit... A najednou je konec každodenním pracovním povinnostem a nastává čas tyto plány naplnit.

Pro vás všechny, kdo nechcete jen sedět doma, ale máte zájem scházet se s vrstevníky, máte zájem zasportovat si úměrně věku a zdravotnímu stavu, máte zájem jezdit na výlety a chodit na poznávací procházky, máte zájem o kulturní život, prostě pro ty, kdo chtějí žít aktivně, jsou tu programy, které probíhají v klubech seniorů v Týnské 17, Benediktské 13, Tomášské 6 a Haštalské 7 v Praze 1.

Informace o jednorázových akcích pro seniory najdete ZDE

Pravidelné programy v klubech lze v zásadě rozdělit do několika skupin, které se ovšem částečně překrývají:

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

 • výtvarný ateliér – kroužek rukodělné a výtvarné činnosti, který se mimo jiné věnuje výrobě panenek pro UNICEF (jejich prodejem získává UNICEF prostředky na očkování dětí v zemích třetího světa) – Klub seniorů Tomášská
 • jednorázové výukové lekce, přístupné všem zájemcům, na kterých se zájemci mohou seznamovat se základy různých rukodělných technik, jejichž výukou se jinak zabývají placené kurzy v různých kulturních zařízeních
 • taneční kroužek Meduňka, který se věnuje country tancům a reprezentuje MČ Praha 1 na různých kulturních akcích po celé Praze – Klub seniorů Haštalka
 • klub poezie Týnka, který v rámci své činnosti připravuje recitační vystoupení pro přátele a další diváky (mimo jiné v divadle Viola) a jehož patronkou je herečka Taťjana Medvecká – Klub seniorů Týnská
 • díky vlastní iniciativě klientek probíhají 2x ročně módní přehlídky, které se setkávají s velkým zájmem a jsou hojně navštěvovány
 • bridžový klub, který se schází 1x týdně v úterý a je hojně navštěvován – Klub seniorů Týnská
 • klasická klubová setkání – posezení u kávy a čaje s vrstevníky a přáteli – ve všech klubech seniorů
 • kluby nabízejí prostory všem, kteří mají zájem scházet se a hrát společenské stolní hry a podobně – ve všech klubech seniorů
 • pánský klub – každé úterý od 14 do 17 hod. – Klub seniorů Benediktská
 • sejdeme se ve středu – společenský klub pro seniory a seniorky, kteří netouží po sportování nebo jiných již známých klubových aktivitách, ale chtějí si jen v klidu posedět, popovídat u kávy, vždy ve středu od 14 hod. Klubový program je doplňován o přednášky, besedy, promítání a podobně – Klub seniorů Benediktská
 • seniorský divadelní kroužek – novinka roku 2013, nácvik prvních vystoupení nově vzniklého ochotnického divadelního spolku – Klub seniorů Haštalka 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • jazykové konverzační kroužky – němčina, angličtina, francouzština – kroužky se scházejí jednou týdně a jsou mezi zájemci velmi oblíbené – Klub seniorů Týnská
 • kurzy cvičení pamětiKlub seniorů Týnská
 • kurzy práce na PC – jsou velmi oblíbené, probíhají 3x týdně v Klubu seniorů Týnská a 4x týdně v Klubu seniorů Tomášská, délka kurzu je 10 měsíců a absolventi dostávají osvědčení. Lektoři jsou velmi oblíbení a jejich vedení se řídí rozdílnou úrovní znalostí a schopností orientovat se v nových poznatcích a osvojování poznatků, zájmy a potřebami seniorů. V případě osob se sníženou schopností samostatně ovládnout práci na PC lektor vykonává psychoterapeutickou a rehabilitační činnost s cílem udržet seniory co nejdéle v dobré duševní kondici. Práce s těmito seniory vyžaduje zvláštní ohleduplnost a individuální přístup a je nutno brát ohled na momentální stav každého klienta. V prostorách DPS Týnská funguje samostatná PC učebna, která je vybavena čtyřmi počítači, v klubu v Klubu seniorů Tomášská výuka z prostorových důvodů probíhá přímo v klubovně. K dispozici jsou zde dva počítače. Všechny počítače mají přístup na internet a klienti velmi rádi využívají kurzy mimo jiné například k zaslání vánočních pozdravů

Velmi oblíbené jsou internetové kiosky, které do prostor domů s pečovatelskou službou a klubů seniorů umístila MČ Praha 1. Kiosky jsou k dispozici také náhodně příchozím návštěvníkům.

 • kulturní a cestopisné přednášky – pořádané na základě spolupráce se zkušenými lektory-dobrovolníky, kteří připravují pro klienty zajímavá témata – například Vánoce u nás a ve světě nebo země světa – ve všech klubech seniorů

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ AKTIVITY

 • kondiční cvičení na židlích – hojně navštěvovaný kurz, který má dva stupně (začátečníci a pokročilí) a probíhá vždy v pondělí odpoledne v Klubu seniorů Týnská a ve čtvrtek odpoledne v Klubu seniorů Haštalka
 • cvičení tai chi uzpůsobené seniorskému cvičení – každé pondělí od 15.30 v Klubu seniorů Týnská
 • klub pétanque, registrovaný v České asociaci pétanque klubů (ČAPEK) pod názvem Senior tým Praha 1. Tým má dostatečné vybavení pro exteriérovou i interiérovou hru, a tak tréninky pod vedením zkušeného trenéra probíhají v zimě i v létě. Tým se účastní turnajů nejen v Praze. Věříme, že vybojuje další cenná umístění a bude i nadále úspěšně reprezentovat Prahu 1
 • procházky a prohlídky kulturních a technických památek Prahy pod vedením školených průvodců (Nerudova ulice, Muzeum J. Ježka, Arcibiskupský palác, Clam-Gallasův palác, Národní divadlo, Muzeum A. Dvořáka, Vyšehrad atd.)
 • výlety tuzemské i zahraniční pořádané Městskou částí Praha 1, které se konají většinou 2x měsíčně, jsou velmi oblíbené, senioři na ně vždy netrpělivě čekají a dlouho na ně vzpomínají
 • plavání v krytém bazénu – hojně využívaná možnost plavat v bazénu AXA – na základě zhruba čtyřměsíčních plavenek hrazených MČ Praha 1 – zájemci o začlenění do plavání se mohou hlásit v klubech seniorů v průběhu celého roku
 • turistický klub – chození s holemi, tzv. Nordic Walking

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

 • koncerty žáků ZUŠ – v průběhu celého roku jsou pořádána krátká vystoupení žáků různých ZUŠ, která vždy přinesou dobrou náladu a kontakt s mladou generací – koncerty se konají několikrát ročně ve všech domech s pečovatelskou službou a klubech seniorů
 • návštěvy divadel (U Hasičů, Divadlo R. Brzobohatého, Divadlo S+H, divadlo Viola a další), kde je seniorům zajištěno snížené vstupné – nabídka představení je předkládána každý měsíc
 • koncerty vážné hudby
 • návštěvy výstav
 • klub poezie Týnka připravuje pod záštitou své patronky Taťjany Medvecké krásná poetická odpoledne v divadle Viola
 • pořádáme také předvánoční setkání seniorů se starostou a zástupci MČ Praha 1

AKCE POŘÁDANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1 NAJDETE ZDE

Akce připravované v klubech seniorů najdete ZDE

V případě zájmu o další informace nás KONTAKTUJTE

PřílohaVelikost
zprava_2012.pdf2.24 MB
program_2013.pdf2.14 MB