Kontakty

Středisko sociálních služeb

Dlouhá 23

110 00 Praha 1

 

info@socialnisluzbyp1.cz

 

Příspěvková organizace

IČ: 660 00 246, DIČ: CZ66000246

Bankovní spojení – č. účtu: 1937014369/0800

Zřizovatel:  Městská část Praha 1

 

Mgr. Helena Čelišová, ředitelka                     

telefon a fax: 222 322 243, mobil: 724 952 701

celisova@socialnisluzbyp1.cz

Marta Lešnerová, zástupkyně ředitelky, hlavní koordinátorka pečovatelské služby

telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 784

lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

Jitka Malá, vedoucí hospodářské správy

telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 779

mala@socialnisluzbyp1.cz

Ilona Ondráčková, hlavní účetní

telefon: 222 322 235, mobil: 721 272 311

ondrackova@socialnisluzbyp1.cz

Marcela Šmejkalová, účetní

telefon: 222 322 235, mobil: 721 272 311

smejkalova@socialnisluzbyp1.cz

Zora Kučerová, mzdová účetní, personální oddělení

telefon: 222 324 248

kucerova@socialnisluzbyp1.cz

Tereza Iva Nosková, koordinátorka volnočasových aktivit a programů klubů seniorů, asistentka ředitelky

telefon: 222 324 248, mobil: 607 048 183

noskova@socialnisluzbyp1.cz

Karolína Schwarzová, asistentka ředitelky, koordinátorka volnočasových aktivit a programů klubů seniorů

telefon: 222 324 248, mobil: 725 397 934

schwarzova@socialnisluzbyp1.cz

Irena Hájková, spisovna

telefon: 222 322 235

hajkova@socialnisluzbyp1.cz

 

DPS Dlouhá 23, Praha 1

Hana Haučnerová, koordinátorka pečovatelské služby

telefon: 222 322 201, mobil: 724 021 780

haucnerova@socialnisluzbyp1.cz

 

BDPS Benediktská, Praha 1

Hana Haučnerová, koordinátorka pečovatelské služby

Kancelář : Dlouhá 23, Praha 1

telefon: 222 311 941, mobil: 724 021 780

haucnerova@socialnisluzbyp1.cz

pečovatelna BDPS: 222 314 605

recepce: 222 316 826

 

DPS Týnská 17, Praha 1

Recepce : 224 826 477 – zde je možno získat informace také o aktivitách klubu seniorů

Ing. Marta Koucká, koordinátorka pečovatelské služby

telefon: 224 827 102, mobil: 724 021 782

koucka@socialnisluzbyp1.cz

pečovatelna DPS: 224 826 480

 

DPS Pštrossova 18, Praha 1

Alice Drbohlavová, koordinátorka pečovatelské služby

telefon: 224 932 237, mobil: 724 021 781

drbohlavova@socialnisluzbyp1.cz

pečovatelna DPS:  224 932 238, terén: 224 999 872

 

DPS U Zlaté studně 1, Praha 1

Jitka Peštová, DiS., koordinátorka pečovatelské služby

telefon: 257 532 934, 257 181 640, mobil: 724 021 783

pestova@socialnisluzbyp1.cz

pečovatelna DPS:  257 181 656

 

BD Samcova 3, Praha 1

Marta Lešnerová, koordinátorka pečovatelaké služby

telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 784

lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

 

Denní stacionář, Týnská 17, Praha 1

telefon: 221 890 299

dispečink : 224 826 477 

Ing. Marta Koucká, koordinátorka pečovatelské služby

Bc. Marcela Dražanová, hlavní pečovatelka

mobil: 606 054 231

koucka@socialnisluzbyp1.cz

 

Sociální pracovnice

Hana Krušelnická, DiS.,

pracoviště: BD Samcova 3, Praha 1

mobil: 702 163 779

kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz

 

Systém tísňové péče (STP), Palackého 5 (budova Polikliniky), Praha 1

Dispečink : 224 948 465, 224 947 711 linka 246 

Ariela Thielová, vedoucí STP

telefon: 224 948 465, mobil: 724 021 778, 724 021 789

thielova@socialnisluzbyp1.cz

 

Péče o nehty:

Dlouhá 23 – objednávky: 222 322 201 nebo mobil: 724 021 780

Týnská 17 – objednávky: 224 826 476–7

Pštrossova 18 – objednávky: 224 990 871

 

Střediska osobní hygieny:

Koupání je možno objednat na telefonních číslech

Dlouhá 23....................222 322 201

Týnská 17...................224 827 102

Pštrossova 18............224 999 871

 

Pohybové centrum Tělocvična

Žitná 13, Praha 1

vedoucí: Marie Němcová, tel. 601 188 315, e-mail: nemcova@socialnisluzbyp1.cz