Střediska osobní hygieny

Velmi oblíbené a aktivně využívané jsou služby poskytované ve střediscích osobní hygieny, zkráceně SOH.

Nabízejí služby v oblasti osobní hygieny klientů, které jsou hrazeny dle platného sazebníku úhrad.  Tyto služby je možno využívat a hradit na základě smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

SOH najdete na Starém Městě v BDPS Benediktská 13, DPS Týnská 17, na Novém Městě v DPS Pštrossova 18 a na Malé Straně v Tomášské 6.

V SOH je k dispozici sprcha a vana. Koupání je nutno domluvit s pečovatelkou předem. Pečovatelky jsou přítomny ve vedlejší místnosti a zajišťují „dohled“ jako prevenci pro případ pádu nebo jiné nehody klienta. Tento „dohled“ může zajistit i rodinný příslušník nebo jiná osoba dle přání klienta.

Tato služba je využívána nejen klienty ubytovanými v DPS, ale i klienty z terénu, jejichž domácí podmínky pro osobní hygienu jsou nevyhovující.

Koupání je možno objednat u koordinátorek pečovatelské služby.

SOH nabízejí rovněž základní péči o vlasy a nehty. Tuto službu je třeba sjednat předem s koordinátorkou pečovatelské služby. Na základní péči o vlasy a nehty se klient vždy objednává u příslušné pečovatelky.

Klienti se objednávají sami dle domluvy předem telefonicky nebo prostřednictvím pečovatelky a koordinátorky.