Pečovatelská služba - terén

Každý z nás jednou zestárne nebo se setká s nějakým zdravotním problémem, který mu zkomplikuje běžné denní činnosti.  Nikomu z nás se ale nechce z takových důvodů hned obracet celý svůj život naruby a měnit vše, na co jsme byli až doposud zvyklí. Nechce se nám neustále žádat o pomoc někoho ze sousedů nebo přátel ve chvílích, kdy naše rodina není schopna z nejrůznějších důvodů nám pomáhat v celém potřebném rozsahu. Nechce se nám stěhovat se někam, kde nebudeme svými pány. Je tu možnost využít nabídku pečovatelských služeb.

Veřejný závazek

Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud.

Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.

Poslání služby

Záměrem poskytované služby je

 • prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klienta
 • pomáhat starým a zdravotně postiženým občanům obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči a další životní potřeby
 • umožnit lidem v nepříznivém zdravotním stavu či sociální situaci využívat služeb Střediska sociálních služeb
 • péči o klienty přizpůsobit jejich potřebám, věku, stavu, individualitě
 • využívat přirozené sociální sítě klienta, zapojit do péče rodinu, přátele nebo známé

Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami a dalším vyškoleným personálem.

Službou chceme dosáhnout spokojenosti klienta a jeho setrvání v přirozeném domácím prostředí, naplnění jeho představ a cílů.

Základní principy poskytované služby

 • partnerský přístup
 • respektování osobnosti
 • respektování vlastní vůle klienta
 • pomoc vytvářet domov
 • ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením
 • informovanost
 • svoboda pohybu

Metodika poskytování služby

 • úkony terénní pečovatelské služby poskytované v domácnostech klientů
 • úkony terénní pečovatelské služby poskytované v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS)
 • poskytování fakultativních služeb (pomoc s malými domácími zvířaty)
 • rozvoz obědů do domácností klientů a do DPS
 • výdej obědů v jídelnách DPS
 • poradenská služba v sociální oblasti

Cílová skupina klientů

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Realizace sociálních služeb – pečovatelské služby na území Městské části Praha 1
je rozdělena do čtyř okrsků

1. okrsek: Staré Město (severní část – Josefov)
koordinátorka Hana Haučnerová, telefon: 222 322 201

2. okrsek: Nové Město (severní část)
koordinátorka Ing. Marta Koucká, telefon: 224 826 476

3. okrsek: Staré Město (jižní část) a Nové Město (jižní část)
koordinátorka Alice Drbohlavová, telefon: 224 932 237

4. okrsek: Malá Strana a Hradčany
koordinátorka Jitka Peštová, telefon: 257 532 934

Sazebník služeb naleznete ZDE