Středisko sociálních služeb

Základní údaje

Název:

Středisko sociálních služeb

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo:

Dlouhá 23, 110 00  Praha 1

IČ:

660 00 246

Zřizovatel:

Městská část Praha 1

Zřizovací listiny:

Usnesení č. U96_0164 ze dne 17. 10. 1996

 

Usnesení č. U07_0036 ze dne 21. 3. 2007

 

Usnesení č. UZ09_0404 ze dne 20. 10. 2009

 

Usnesení č. UZ10_0011 ze dne 21. 12. 2010

 

Usnesení č. UZ11_0042 ze dne 31. 3. 2011

Telefon:

222 322 243, 222 324 052

E-mail:

info@socialnisluzbyp1.cz

Web:

www.socialnisluzby-praha1.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s., Dlouhá 9, Praha 1

Číslo účtu:

1937014369/0800

Úřední hodiny pro veřejnost (Dlouhá 23, Praha 1, 7. patro):
pondělí 14.00–16.00 hod. a středa 8.00–12.00 a 14.00–17.30 hod.
v případě nutnosti každý pracovní den