Historie

Historie Střediska sociálních služeb

         Počátky Střediska sociálních služeb se datují na začátek roku 1996. V té době existovala pečovatelská služba provozovaná Obvodním úřadem Prahy 1. Její pracoviště byla v domech s pečovatelskou službou Maltézské náměstí a Dlouhá 23, a v několika dalších malých střediscích, kde pracovaly okrskové sestry se svými pečovatelkami.

         Potřeba nové organizace, která by měla, mimo jiné, zajišťovat i ošetřovatelskou péči v domácnostech a v ošetřovatelském oddělení v tehdy budovaném Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Týnské ul. č. 17. Vyvolala usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 1 ze dne 17. 10. 1996 zřízení příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb a ošetřovatelské péče (SSSOP) a do funkce ředitele byl jmenován Ing. Jiří Švorčík.  Brzy potom bylo rozhodnuto, že bude vhodnější vybudovat oddělení ošetřovatelské péče v Nemocnici Na Františku. V důsledku toho došlo ke změně projektu v budovaném DPS Týnská, kde se část domu, projektovaná pro oddělení ošetřovatelské péče, změnila na byty pro budoucí obyvatele DPS. Přestože z náplně práce SSSOP vypadla ošetřovatelská péče, došlo ke změně názvu na Středisko sociálních služeb (SSS) až mnohem později, dne 12. 3. 2001.

         Mezitím došlo:

 - k začlenění jeslí Řásnovka v červnu 1997,

 - k slavnostnímu otevření Domu s pečovatelskou službou Týnská 17 v lednu 1998. Tento, jeden z nejkrásnějších DPS, vznikl rekonstrukcí zcela zdevastovaného objektu ve vnitrobloku. Za zmínku stojí, že na tomto místě ve středověku býval pivovar.

- k zahájení provozu tehdy nazývaného Systému tísňového volání (STV),  nově nazývaného Systém tísňové péče (STP) v prosinci roku 2000. Tento  systém do té doby provozovala v Praze pouze organizace Život 90 a protože zájemců z Prahy 1 o tuto službu stále přibývalo, doporučila sociální komise, aby SSSOP vybudoval systém vlastní.

- k slavnostnímu otevření Domu s pečovatelskou službou Pštrossova 18 v lednu 2001. Tento původně bytový dům byl před svou plánovanou rekonstrukcí již dříve zcela vystěhován. To umožnilo Radě Prahy 1 vyřešit nedostatek míst ve stávajících DPS a vybudovat z tohoto domu nový DPS.  

            Nelze se nezmínit o období od 12. 8. 2002, kdy tisíciletá voda  zatopila Prahu.

Pro pochopení dramatičnosti situace je dále ve zkratce zachyceno, jak šly události den po dni: 

  12. 8. - pondělí

 - je vyhlášena pohotovost.

 -obvoláváme rodiče, aby si přišli vyzvednout děti z jeslí

- vytváříme seznam nepohyblivých lidí v terénu

 - máme k disposici 3 sanitky a celou noc evakujeme nepohyblivé lidi z  terénu a rozvážíme je do různých nemocnic

  13. 8. - úterý    

 - pokračujeme v evakuaci nepohyblivých lidí

 - v poledne evakujeme DPS Dlouhá, protože zde vypnuli kvůli stoupající  spodní vodě elektřinu. Bez výtahu není tato evakuace vůbec jednoduchá.

 - odpoledne evakujeme DPS Pštrossova a DPS Týnská. Obyvatelé všech tří DPS jsou ubytováni v kolejích Policejní akademie na Lhotce. Organizujeme tam nepřetržitou službu pečovatelek

   14. 8. - středa  

- shromažďujeme potřebné věci a odvážíme na Lhotku

- STV hlásí narušení bytů, Městská policie provádí kontroly

- kontrolujeme budovy DPS. Budova Žofína je pod vodou

- v Policejní akademii upřesňujeme seznamy lidí z DPS. Někteří obyvatelé odešli ke svým příbuzným

   15. 8. - čtvrtek

- zatopeny suterény v DPS Dlouhá. Sháníme hasiče na čerpání

   16. 8. - pátek  

 - kontrola suterénů ve všech DPS

- zajišťování revizí elektro

   17. 8. - sobota

- v DPS Týnská se připojuje elektřina, ale v zápětí se opět vypíná

- řešíme odvoz z Policejní akademie jednoho obyvatele DPS Dlouhá do nemocnice

   18. 8. - neděle

- Ve školních tělocvičnách a třídách je momentálně ubytováno 261 osob

- v DPS Týnská je voda v suterénu pod výtahem

- v jeslích je voda ve sklepě

- ředitel jede na Policejní akademii a informuje obyvatele z DPS o současné  situaci v Praze 1. Vzrůstá mezi nimi nervozita, rádi by už byli doma 

   19. 8. - pondělí

- ve školách je 313 lidí

- odpoledne vracíme obyvatele zpět do DPS Pštrossova

- čerpáme vodu ze suterénu v DPS Týnská

   20. 8. - úterý    

-  zajišťujeme odvoz zkažených potravin z DPS Pštrossova a Týnská

- sháníme motorgenerátor pro DPS Dlouhá, protože kvůli zatopenému suterénu nelze dům připojit na el. síť

- odpoledne vracíme obyvatele zpět do DPS Týnská

   21. 8. - středa  

- zajišťujeme očkování proti žloutence

- zjišťujeme, že přestal fungovat vnitřní STV v DPS Týnská

   22. 8. - čtvrtek 

- zařizujeme připojení elektrocentrály v DPS Dlouhá, na kterou se připojí výtah

   23. 8. - pátek   

- kontrola bytů v DPS Dlouhá

- zprovoznění výtahu v DPS Dlouhá napájeného z elektrocentrály. Dům jeještě bez elektřiny

- ředitel navštěvuje obyvatele DPS Dlouhá na Policejní akademii a vysvětluji jim, proč nemohou ještě domů. Je tu velká nervozita, působí tu dvě psycholožky

   26. 8. - pondělí  

- sháníme vysoušeče

- děláme seznam lidí z DPS Dlouhá, kteří se chtějí podívat do svého bytu 

   27. 8. - úterý     

- na Policejní akademii umírá na infarkt jedna klientka z DPS

- probíhá revize elektřiny v DPS Dlouhá a v jeslích

   28. 8. – středa    

- zapojuje se elektřina v DPS Dlouhá a v jeslích

- ředitel navštěvuje obyvatele z DPS  Dlouhá na Policejní akademii

   29. 8. – středa    

- odpoledne přivážíme obyvatele do DPS Dlouhá

     9. 9. - čtvrtek   

- otvíráme jesle

         Situace se i díky těsné spolupráci s Městskou částí a účastí ředitele na krizových štábech starosty, postupně dostávala do normálu.

Události dalších let již byla radostnější:

- slavnostní otevření DPS U Zlaté studně v říjnu 2002. Byl vybudován

z domu, ze kterého  se museli obyvatelé v roce 1998 vystěhovat, protože dům byl  havarijním stavu a vyžadoval naléhavou opravu. Původní obyvatelé se tam měli po rekonstrukci vrátit. Během přípravných prací se ukázalo, že je třeba provést zásadní statické zpevnění celého objektu a cena rekonstrukce se tím výrazně zvýšila. Za této situace Rada Prahy 1 usoudila, že tak velkou investici není možné dát do obnovy tří bytů a rozhodla, že se změní projekt rekonstrukce a vybuduje se zde malý DPS.K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že již dlouhou dobu si obyvatelé Malé Strany stěžovali, že na jejich území není žádný DPS.

- zahájení výuky práce  na počítačích pro seniory v Klubu seniorů v DPS Týnská v květnu 2004,

- spuštění prvních internetových stránek Střediska sociálních služeb v listopadu 2004,

- návštěva prezidenta republiky Václava Klause s chotí v DPS U Zlaté studně, která se uskutečnila v rámci návštěvy Prahy 1 dne 3. 5. 2006. Oba vzácní hosté srdečně pohovořili s obyvateli tohoto domu a potom si celý dům prohlédli.

                                  Ze svých poznámek zpracoval dne 28. 11. 2010 Ing. Jiří Švorčík