Systém tísňové péče

Dostali jste se do věku, kdy si již nejste tak jisti při pohybu po bytě nebo máte nějaký zdravotní problém, který by mohl nenadále zhoršit váš zdravotní stav, ale chcete dál bezpečně bydlet samostatně doma ve svém prostředí? Není zapotřebí nic víc, než se začlenit do systému tísňové péče, který je určen právě pro takovou situaci.

Veřejný závazek

Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud.

Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.

Cíle služby

Poskytnout seniorům a zdravotně postiženým občanům MČ Praha 1 pomoc v krizových situacích - při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu, získat jistotu soběstačnosti po hospitalizaci, v době rekonvalescence.

Poslání služby

 • Zkvalitnění života klientů a jejich rodin v domácím prostředí.
 • Jednoduchou technickou podporou zajistit dostupnou pomoc v krizových situacích.
 • Zásadou této služby je 24 hodin denně poskytnout, zajistit nebo zprostředkovat požadovanou pomoc.
 • Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších úprav a novelizací.
 • Služba je poskytována vyškoleným personálem a profesionálními pečovatelkami.
 • Službou chceme dosáhnout spokojenosti klienta a jeho setrvání v přirozeném domácím prostředí, naplnění jeho představ a cílů.

 Základní principy poskytované služby

 • partnerský přístup
 • respektování osobnosti
 • respektování vlastní vůle klienta
 • pomoc vytvářet domov
 • ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením
 • informovanost
 • svoboda pohybu

 Metodika

Podmínky vytvářené tísňové péče (TP) respektují přání klienta zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života ve vlastním domácím prostředí.

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

A jak funguje systém tísňové péče?

Systém tísňové péče (dále jen STP) zajišťuje pět stálých zaměstnanců. Vedoucí STP organizuje práci STP, koordinuje spolupráci s firmou, která provádí technické připojení a odpojování. Vedoucí provádí místní šetření u klientů i zájemců o službu. Zaučuje klienty v používání Systému tísňové péče. V denní pracovní dobu navštěvuje klienty na jejich vyžádání a pomáhá jim řešit vzniklé situace.

Řídicí pult STP nepřetržitě obsluhují pracovnice dispečinku, které vyhodnocují příchozí zprávy, telefonicky ověřují nutnost a naléhavost přímé pomoci klientovi. Tato pomoc je zajištěna nepřetržitou pohotovostní službou z  řad zaměstnanců Střediska sociálních služeb. V případě potřeby pracovnice dispečinku vyrozumí zaměstnance, který má pohotovostní službu, a ten okamžitě vyjíždí poskytnout pomoc přímo do bytu.

Pro začlenění do systému není nutné mít pevnou telefonní linku ani mobilní telefon. Stačí vám pouze tzv. SIM karta.

Součástí zařízení, které se instaluje v bytě klienta, je i snímač, který automaticky vyvolá v dispečinku poplach, pokud nezaregistruje během dvanáctihodinového časového úseku pohyb klienta. Tím je zajištěna pomoc i v případech, kdy klient není sám schopen stisknout tlačítko, např. při ztrátě vědomí apod. Zařízení připojené přes pevnou telefonní linku navíc umožňuje zjištění pohybu v bytě v době nepřítomnosti jeho uživatele. Všechny tyto služby jsou pomocí pro rodinu klienta a také velkou jistotou pro klienta samotného. Zájemci o sociální službu je vyhověno ihned dle jeho potřeby.

Systém tísňové péče sídlí na adrese Palackého 5, Praha 1. Jedná se o prostory, kde je umístěno monitorovací zařízení pro styk s klienty a je zde zázemí pro dispečerky tísňové péče.

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby naleznete ZDE.

Žádost o poskytnutí slevy měsíčního paušálu za provoz tísňové péče naleznete ZDE.

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte ZDE